Wendy_schramaW.M. Schrama en S. Bou-Sfia
Commentaar bij het advies van het EHRM op prejudiciƫle vragen van het Franse Cour de Cassation, verzoeknr. P16-2018-001 van 10 april 2019.
 

Nieuwsbericht

SW | 26 maart 2018 13:53 | Brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer d.d. 22 maart 2018, kenmerk 2214186

Nadere onderzoeken en tijdsplanning naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap.

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht welke onderzoeken op de rails worden gezet in het licht van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap en in het licht van het regeerakkoord.
De onderzoeken die voortvloeien uit het rapport van de Staatscommissie betreffen:
- internationaal privaatrechtelijke aspecten van de voorstellen van de Staatscommissie en ook de aspecten in verband met het nationaliteitsrecht en conflictenrecht namen, met name van het meerouderschap;
- vreemdelingrechtelijke consequenties van het meerouderschap en van het draagmoederschap;
- erfrechtelijke consequenties;
- fiscale consequenties;
- gevolgen voor onderhoudsverplichtingen jegens kinderen;
- gevolgen voor de financiering van complexere ivf-behandelingen;
- positie van minderjarigen in het Nederlandse procesrecht.
De uitkomsten van de onderzoeken zullen begin 2019 kunnen worden verwacht alsmede een kabinetsreactie daarop. Een oordeel over het onderzoek naar de positie van minderjarigen in het Nederlandse procesrecht zal niet voor medio 2019 kunnen worden verwacht.
Naast deze onderzoeken worden onderzoeken in gang gezet over adoptie, gevolgen van echtscheidingen onder andere voor het nakomen van omgangsregelingen, onderhoudsverplichtingen (multidisciplinair) en over de positie van grootouders bij de omgang. Deze onderzoeken laten de bestaande initiatiefvoorstellen over de kinder- en partneralimentatie en over gezag bij erkenning onverlet.