Wendy_schramaW.M. Schrama en S. Bou-Sfia
Commentaar bij het advies van het EHRM op prejudiciƫle vragen van het Franse Cour de Cassation, verzoeknr. P16-2018-001 van 10 april 2019.
 

Interlandelijke adoptie: aantal verzoeken om adoptie en aantal adopties blijft afnemen.

Sinds 2006 neemt de belangstelling voor adoptie van een buitenlands pleegkind af. In 2006 lag het aantal verzoeken om beginseltoestemming voor een buitenlands pleegkind nog rond de 2500. In 2017 waren dit er minder dan 500.
Wereldwijd is het beeld dat het aantal adopties afneemt. De prognose is dat dit aantal in Nederland op een laag niveau zal blijven. Onder de ter adoptie in gezinnen in Nederland opgenomen kinderen is het aantal kinderen met special needs sterk toegenomen. Bedroeg dit aandeel in 2012 nog 57 procent, in 2017 is dit inmiddels 85 procent.
Nog steeds komen uit Aziƫ de meeste kinderen, maar dit aantal daalt gestaag (2017: 71). Het aantal geplaatste kinderen uit Europa (Bulgarije, Hongarije, Polen, Slowakije en Portugal) stijgt (2016: 36, 2017: 58).

Lees verder