B. Laterveer

Bob_laterveer

Bob Laterveer is werkzaam als stafjurist bij Team Jeugd & Bopz van de Rechtbank Den Haag.

Daarnaast is hij als medewerker verbonden aan het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak. Hij is afgestudeerd in het notarieel recht aan de Universiteit Leiden en korte tijd werkzaam geweest als kandidaat-notaris voordat hij in 2002 overstapte naar de rechtspraak. Hij is sinds 2015 ook secretaris van de expertgroep jeugdrechters, een landelijk overlegorgaan van jeugdrechters en raadsheren belast met de behandeling van jeugdzaken.

 

Commentaar door B. Laterveer