J. Kok

Jeanette_kok

Jeanette Kok is werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger met aanwijzing bij het Gerechtshof Amsterdam.

Zij studeerde bewegingswetenschappen en Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hiervoor werkte zij o.a. bij de raad voor de kinderbescherming en het ministerie van Veiligheid en Justitie, directie Wetgeving en Juridische Zaken als wetgevingsjurist, als raadadviseur en vanaf oktober 2011 als coördinerend raadadviseur. Van februari 2015 tot en met juli 2017 heeft zij bij de Afdeling advisering van de Raad van State gewerkt.

 

 

Commentaar door J. Kok