Commentaar PFR 2017-0038

J.J. Smeenge | 18-08-2017
Jan_jaap_smeenge

Nihilstelling van onderhoudsverplichting op grond van niet voor wijziging vatbare omstandigheden. Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:449.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in deze zaak geoordeeld dat ‘van de man niet kan worden gevergd dat hij bijdraagt in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw’ en op grond daarvan een verzoek van de vrouw strekkende tot partneralimentatie afgewezen.

De rechtbank heeft in eerste aanleg een dergelijk verzoek van de...

Archief