Commentaar PFR 2017-0309

B. Laterveer | 05-02-2018
Bob_laterveer

Zus van betrokkene niet-ontvankelijk (geen belanghebbende) in haar beroep inzake benoeming mentor. Commentaar bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4735.

In deze zaak gaat het om de benoeming van een mentor. Appellante, de zus van betrokkene, gaat in hoger beroep van de benoeming van een professioneel mentor, omdat zij zelf als mentor wenst te worden benoemd. Zij voert aan reeds de bewindvoerder van betrokkene te zijn, haar vertrouwenspersoon en haar enige...

Archief