Commentaar PFR 2014-0272

J. Kok | 27-10-2017
Jeanette_kok

Contra-expertise op grond van artikel 810a Rv. Uitleg bij Hoge Raad 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2445; zie ook ECLI:NL:HR:2014:2632,PFR 2014-0272.

In deze zaak is het verzoek van de ouders om een contra-expertise uit te voeren op de voet van artikel 810a lid 2 Rv door het Hof Arnhem-Leeuwarden geweigerd. Hier wordt in cassatie over geklaagd. De Hoge Raad verwerpt het beroep, omdat de in het middel aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden (artikel 81 lid 1 RO). Desondanks is...

Archief